Buste Eduard van Beinum

De Eduard van Beinum Stichting

De Eduard van Beinum Stichting (EVBS) is in 1960 opgericht als internationaal ontmoetings- en studiecentrum voor musici. De stichting dankt haar naam aan dirigent Eduard van Beinum (1900-1959), een van de bedenkers.

Onder auspiciën van de EVBS zijn in de loop der tijd talloze cursussen en masterclasses gegeven. Later legde de stichting zich toe op het verstrekken van compositieopdrachten, met de intentie daarmee het wereldrepertoire te verrijken.

Ondanks de bescheiden middelen van de stichting zijn de afgelopen decennia vele tientallen nieuwe opdrachtwerken gepubliceerd en uitgevoerd door professionele Nederlandse ensembles en orkesten. Hoogtepunten waren het ballet ‘Groosland’ van de Franse choreografe Maguy Marin en de opera ‘Life with an Idiot’ van Alfred Schnittke. Nog altijd doen componisten en professionele gezelschappen een beroep op de stichting.

plyworks media © 2017 Eduard van Beinum Stichting - RSS Inloggen